تصفيه فاضلاب بيمارستاني تصفيه فاضلاب بيمارستاني .

تصفيه فاضلاب بيمارستاني

پكيج تصفيه فاضلاب و سپتيك تانك چربي گير

پكيج تصفيه فاضلاب و سپتيك تانك


تصاوير دستگاه چربي گير
چندين روش متفاوت براي تصفيه در پكيج هاي تصفيه فاضلاب وجود دارد كه شركت فران توانايي تأمين روشهاي ذيل را مطابق با آخرين استاندارهاي بين المللي و منطبق بر استاندارد سازمان حفاظت از محيط زيست ايران به شرح ذيل را دارد:

-         هوادهي گسترده لجن فعال(EAAS)

-         بيو راكتور غشايي(MBR)

-         بيو راكتور ناپيوسته متوالي(SBR)

-         بيو راكتور بستر متحرك(MBBR)

-         بيو راكتور بستر ثابت(IFAS)

 

پكيج هاي هوادهي گسترده عمقي(EAAS)

روش هوادهي گسترده، فرايند بهينه شده لجن فعال متعارف كاربردي در تصفيه خانه هاي بزرگ مي باشد كه در آن به واسطه تأمين اكسيژن كافي محلول توسط هوادهي عمقي، امكان فرايند بيولوژيكي توسط باكتريها فراهم شده و در نتيجه مواد آلي قابل تجزيه بصورت زيستي، از فاضلاب حذف مي گردند. در اين روش هواي فشرده توليدي توسط بلوئر و نازل‌هاي موجود در مخزن، درون فاضلاب حل شده و علاوه بر تامين اكسيژن مورد نياز، موجب اختلاط سيستم و در نتيجه در دسترس قرار گرفتن مواد مغذي براي باكتريهاي معلق مي‌گردد.

در اين روش فاضلاب خام ورودي پس از عبور از آشغالگير و جداسازي ذرات جامد درشت(در صورت نياز) وارد مخزن همگن سازي مي‌گردند. وظيفه مخزن فوق جلوگيري و از بين بردن شوك‌هاي كمي و كيفي فاضلاب ورودي به سيستم مي‌باشد.

پس از اين مرحله فاضلاب به صورت يكنواخت وارد حوضچه هوادهي شده و به مدت 18 تا 24 ساعت هوادهي مي‌گردد. سپس مخلوط فاضلاب به همراه توده باكتريايي توليد شده به مخزن ته نشيني هدايت گرديده و در آن مواد معلق بصورت لجن از كف مخزن جدا مي گردند. فاضلاب تصفيه شده و زلال حاصل از ته نشيني از طريق سر ريز به مخزن گندزدايي هدايت گرديده و توسط فرايند كلرزني، ازن زني يا تابش اشعه ماورابنفش گندزدايي مي گردد.

جهت حفظ توده زنده باكتريايي و جلوگيري از شستشو و حذف اين توده از محيط بيولوژيكي، مقداري از لجن ته نشين شده در زلال ساز توسط پمپ به مخزن هوادهي برگشت داده مي شود و اضافه آن به مخزن هاضم لجن هدايت مي گردد. لجن موجود در هاضم به واسطه زمان ماند طولاني دچار فرايند تجزيه و هضم شده و به ماده‌اي كاملا بي اثر و بي خطر براي محيط زيست تبديل مي‌شود، كه حتي مي‌توان از آن به عنوان كودي مناسب و بهداشتي جهت باغباني و كشاورزي استفاده نمود.

پكيجهاي هوادهي گسترده عمقي شركت مهندسي فرايند و انرژي فران جهت تصفيه فاضلاب‌‌هاي بهداشتي(و در موارد خاص صنعتي) با ظرفيت 10 تا 600 متر مكعب در روز طراحي و ساخته مي شوند و عملكرد آنها از لحاظ شيميايي و مكانيكي گارانتي مي‌گردد.

 

بيو راكتور غشايي(MBR)

بيو راكتور غشايي(MBR) نسل جديد پكيج هاي تصفيه فاضلاب مي باشد كه از يك راكتور بيولوژيكي با توده بيولوژيكي معلق و ممبرانهاي ميكروفيلتراسيون جهت جداسازي مواد جامد و زلال سازي پساب تصفيه شده، تشكيل شده كه كاربرد در صنعت تصفيه فاضلاب هر روز رو به گسترش است.

پكيج بيوراكتور غشايي، حاصل تركيب فرايند تصفيه بيولوژيكي و فيلتراسيون غشايي است. در اين فرايند فيلتراسيون غشايي، جايگزين فرآيندهاي ته نشيني، فيلترشني و گندزدايي به كار گرفته شده در روشهاي مرسوم لجن فعال گرديده است. اين سيستمها به طور گسترده مورد آزمايش قرار گرفته اند و در حذف آلايندههاي آلي و معدني كاملا موثر بوده اند. عمده كاربردهاي آن شامل استفاده مجدد از پساب تصفيه شده(بازچرخاني آب) در ساختمانهاي بزرگ، تصفيه فاضلاب خانگي در جوامع كوچك، تصفيه فاضلاب صنعتي و تصفيه شيرابه ميباشد.

مزاياي استفاده از اين فرايند در پكيج هاي تصفيه فاضلاب را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود:

-         افزايش قابل توجه كيفيت پساب تصفيه شده از نظر ,BOD COD و TSS

-         فضاي اشغالي بسيار كمتر نسبت به ساير فرايندهاي مشابه

-         لجن مازاد كمتر نسبت به ساير فرآيندهاي مرسوم و عدم توليد بو

-         بارگذاري الي بيشتر نسبت به راكتورهاي مرسوم

-         قابليت بهره برداري در غلظتهاي بالاتر MLSS نسبت به ساير راكتورها

به دليل قابليت بالاي اين سيستم در تصفيه فاضلاب و كيفيت بسيار بالاي پساب خروجي و وجود امكان بازچرخاني آب، در موارد بسياري از اين فرايند استفاده ميشود. از جمله:

-         تصفيه فاضلابهاي شهري و بهداشتي

-         تصفيه فاضلابهاي صنعتي از قبيل فاضلابهاي حاوي فلزات سنگين و مواد سمي

-        جداسازي  و بازيافت مواد با ارزش از قبيل فلزات گرانبها از فاضلاب برخي واحدهاي توليدي ويژه

-        تصفيه فاضلابهاي نفتي، پالايشگاهي و پتروشيمي

-        تصفيه فاضلابهاي آبكاري و فاضلابهاي حاوي رنگ

-        تصفيه فاضلاب كارخانه هاي فولاد و ذوب آهن

-         بازيابي و استفاده مجدد از پساب در كشاورزي و صنعت و حتي قابليت توليد آب با كيفيتي در حد شرب           

 

بيو راكتور ناپيوسته متوالي(SBR)

پكيجهاي SBR شركت فران نيز براساس فرايند لجن فعال طراحي و ساخته مي شوند. در اين پكيج ها مخزن هوادهي، ته نشيني و لجن خروجي جهت كاهش سطح مورد نياز نصب پكيج، تركيب مي شوند. شركت فران توانايي طراحي و ساخت اين نوع پكيج ها را به صورت تمام اتوماتيك و با احجام بسيار كوچك براي اجتماعات كوچك مانند سكوهاي نفتي و گازي و مجتمع هاي صنعتي دارد.

 

بيو راكتور بستر متحرك(MBBR)

راكتور بستر متحرك با هدف افزايش كارايي فرايند هوادهي ابداع گرديده است. در اين روش با استفاده از پركنهاي(Packing) ويژه سطح هوادهي به شدت افزايش مييابد. سيستم هوادهي عمقي به كمك توزيع كنندههاي هوا موجب چرخش و حركت پركنها و ايجاد آشفتگي در مخزن هوادهي ميشود. وجود آشفتگي در مخزن هوادهي راندمان هوادهي و مقاومت در برابر شوكهاي آلي و هيذروليكي را افزايش ميدهد. اين روش نيز به دليل تغييرات اندك نسبت به سيستم هوادهي جهت افزايش ظرفيت واحدهاي تصفيه فاضلاب موجود كاربرد دارد.

پكيج‌هاي تصفيه فاضلاب شركت مهندسي فران با استفاده از راكتور بستر متحرك داراي مزاياي زير ميباشد:

 

·         افزايش راندمان هوادهي و در نتيجه آن كاهش هزينههاي عملياتي

·        كاهش حجم سيستم تصفيه فاضلاب

·        امكان افزايش ظرفيت سيستم تصفيه و كاهش استفاده از مواد اوليه، در نتيجه آن كاهش سرمايه گذاري اوليه

·        افزايش راندمان حذف نيتروژن بدون افزايش زمان ماند هيدروليكي

 

بيو راكتور بستر ثابت(IFAS)

راكتور بستر ثابت با هدف تركيب مزاياي روشهاي بستر ثابت(Fixed Film)  و لجن فعال در تصفيه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است. تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال با راندمان بالاي تصفيه و انعطاف پذيري بالا سالها است كه در تصفيه‎خانه‎هاي فاضلاب مورد استفاده قرار مي‎گيرد. از طرف ديگر فرايند بستر ثابت، پايداري و مقاومت بالايي را در مقابل شوكهاي آلي و هيدروليكي قاضلاب از خود نشان داده است. لذا بهره‎گيري از پر كننده‎هاي بستر ثابت در فرايند تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال، مزاياي استفاده از دو فرايند را بطور همزمان به دنبال دارد. نتايج كاركرد اين سيستم نيز نشان مي‎دهد كه استفاده از اين فرايند افزايش راندمان تصفيه فاضلاب را به دنبال دارد. به همين دليل استفاده از سيستم IFAS معمولاً به عنوان يكي از گزينه‎هاي افزايش ظرفيت تصفيه‎خانه‎هاي فاضلاب بدون توسعه فيزيكي مطرح مي‎شود

پكيج IFAS فران بسيار مناسب براي COD هاي متعادل و مقدار كم ذرات جامد معلق و روغن مناسب ميباشد.

ديسك بيولوژيكي گردان(RBC)

روش ديگر مورد استفاده به صورت پكيج هاي پيش ساخته تصفيه فاضلاب استفاده از سيستم رشد چسبيده مي باشد، كه در اين روش ميكرو ارگانيسم هاي موجود در فاضلاب با تشكيل لايه اي ژلاتيني شكل بر روي يك پايه جامد نظير پركننده هاي سنگي يا پلاستيكي موجود در صافي چكنده و يا ديسك هاي گردان در پكيج‌هاي RBC مواد مغذي درون فاضلاب را مصرف مي نمايند.در اين روش اكسيژن هوا با مكانيسم نفوذ به لايه ژلاتيني نفوذ نموده و باكتريها با مصرف مواد مغذي و نمكها، رشد نموده ودر نتيجه ضخامت لايه ژلاتيني مرتبا افزايش مي يابد تا جايي كه اكسيژن كافي به لايه هاي مياني نمي رسد. لايه هاي مياني با كمبود اكسيژن مواجه شده و بي هوازي مي گردد. نتيجه شرايط بي هوازي، سست شدن لايه و جدايي آن از سطح به واسطه تنش برشي ناشي از جريان سيال مي باشد.

لجن جدا شده به همراه فاضلاب خروجي از اين بخش به واحد ته نشيني هدايت شده و از فاضلاب جدا مي گردد.

از مزاياي روش رشد چسبيده (RBC) نسبت به هوادهي گسترده مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

•        كاهش مصرف انرژي

•        آلودگي صوتي كمتر به دليل عدم استفاده از بلوئر

•        قابليت مقاومت در برابر بروز شوك هاي كمي و كيفي در فاضلاب ورودي

مزاياي پكيج هاي RBC ساخت شركت مهندسي فرايند و انرژي فران عبارتند از:

•        مصرف حداقل انرژي

•        عدم گرفتگي و از كارافتادگي سيستم

•        مقاومت بالا در برابر خوردگي ( قابليت توليد از جنس كامپوزيت)

گفتني است كه امروزه به دليل پيچيدگيهاي راهبري و وجود قسمتهاي متحرك در اين روش تصفيه، استفاده از اين تكنولوژي در اروپا و آمريكا بسيار محدود شده است.

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۵۰:۲۵ توسط:محمدي موضوع:

خريد اينترنتي اسلش مردانه


خريد اينترنتي لباس

 

بنده يك وبلاگ نويس ميباشم و در مورد موضوعات زيادي تحقيق ميكنم يكي از جديدترين موضوعاتي كه در گير آن مي باشم بحث خريد اينترنتي لباس ميباشد . شايد بسيار مضحك بنظر برسد ولي چه بسا تا ديروز كسي فكر نمي كرد كه خريد اينترنتي لباس همه جا اسم دربياورد و روانه كامپيوتر هاي كاربران شود همانند بسياري از بازي هاي كامپيوتري يا موبايلي مثل كينگ آو كوينز كه بيش از 30 ميليون در ماه درآمد دارد . خريد اينترنتي لباس نيز توسط اپ هاي در حال انجام ميباشد و پيشنهاد اصلي در خريد اينترنتي لباس همان سايت هاي فروش آنلاين لباس ميباشد . خريد لباس به صورت آنلاين يكي از بهترين و پيشه رو ترين كارهاي تجاري در اينترنت ميباشد . بنابر اين لازم ميدانم خريد اينترنتي لباس يورمد رو به شما معرفي كنم اين سايت "خريد اينترنتي لباس" بسيار داراي محصولات متنوعي ميباشد . آدرس سايت يورمد رو من به صورت زير مي نويسم ( خريد اينترنتي لباس ) كليك كنيد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۴۰:۴۰ توسط:محمدي موضوع:

خريد اينترنتي لباس

خريد اينترنتي لباس


سالها از زماني كه فروشگاه هاي لباس به وجود آمده اند ميگذرد در اين بين بزازها و پارچه فروشان خياط ها و انواع فروشگاههاي خدمات لباس و پوشاك (خريد اينترنتي لباس) در ايران ميگذرد نگاهي كوتاه به اين موضوع كه در قلب تپنده پوشاك ايران ساختمان آتش گرفته پلاسكو قرارداشت . ساليان درازي اين مجتمع پلاسكو مخزن لباس هاي بود كه قرار بود شب هاي عيد به مغازه ها تزريق شود .تا مردم براي لباس شب عيد از لباس هاي پلاسكو استفاده كنند . متاسفانه اين برج پلاسكو ريخت و همه آتشنشانان داخل آن به شهادت رسيدند . اما جاي تعمل در ترافيكي بودن مسله ميباشد چرا ما بايد از فروشگاههاي لباس كه در سطح شهر قرار دارند يا در يكجا جمع آمده امد خريد كنيم . تحليل بنده اين مي باشد ما بايد از فروشگاههاي اينترنتي لباس خريد كنيم به راحتي خريد اينترنتي لباس انجام دهيم و شاهد ترافيك زياد و ذايل در خيابان ها و سطح شهر نباشيم . به سادگي شما با مراجعه به سايت خريد اينترنتي لباس ميتونيد به صورت اينترنتي لباس خودتون رو بخريد .
متشكرم : سينا راد مهر از مجله خريد اينترنتي لباس


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۰۰:۴۲ توسط:محمدي موضوع: