تصفيه فاضلاب بيمارستاني تصفيه فاضلاب بيمارستاني .

تصفيه فاضلاب بيمارستاني

تصفيه فاضلاب بيمارستان

تصفيه فاضلاب بيمارستان


سابقه و هدف: فاضلاب بيمارستاني علي رغم مشابهت كيفي با فاضلاب شهري، به لحاظ كميت و مقدار و برخورداري از تركيبات سمي و خطرناك و نيز داشتن عوامل ميكروبي بيماري زا، در صورت عدم تصفيه و دفع نامناسب، مخاطرات زيادي را بر سلامت محيط زيست و انسان در جوامع مختلف ايجاد مي نمايند. اين پژوهش به بررسي وضعيت تصفيه و دفع فاضلاب و كيفيت پساب خروجي از بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بابل پرداخته است.

مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي يك ساله، وضعيت سيستم هاي تصفيه فاضلاب بيمارستان هاي شهيد بهشتي، شهيد يحيي نژاد، كودكان اميركلا و بيمارستان جديد التاسيس آيت اله روحاني مورد ارزيابي قرار گرفت. پارامترهاي pH، (Total suspended solids) TSS، (Biological oxygen demand) BOD، (Chemical oxygen demand) COD و كليفرم كل در 72 نمونه از فاضلاب ورودي و خروجي بيمارستان هاي مزبور بر اساس كتاب استاندارد انجمن بهداشت عمومي آمريكا با عنوان روش هاي استاندارد براي آزمايش هاي آب و فاضلاب اندازه گيري شد.

يافته ها: ميانگين pH، TSS، BOD، COD و كليفرم كل بيمارستان هاي مورد پژوهش در فاضلاب ورودي به ترتيب .6 ± 7.5، 151 ± 296، 173 ± 400، 252 ± 616 ميلي گرم در ليتر و MPN 10 5 ×1.3 در 100 ميلي ليتر و در فاضلاب خروجي به ترتيب 0.4 ± 7.4، 36 ± 78، 31.5 ± 84، 51 ± 150 ميلي گرم در ليتر و MPN 509±831 در 100 ميلي ليتر بدست آمد. متوسط كلر باقيمانده آزاد در پساب خروجي از اين بيمارستان ها 0.2 ميلي گرم در ليتر گزارش گرديد. ميانگين حذف پارامترهاي TSS، BOD، COD و كليفرم كل در فاضلاب خروجي توسط سيستم هاي تصفيه فاضلاب بيمارستان هاي مزبور به ترتيب 74.3، 79.6، 76.5 و 99.7 درصد بوده است.


سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستاني


استنتاج: ميانگين ميزان پارامترهاي TSS، BOD، COD و كليفرم كل در فاضلاب خروجي از بيمارستان هاي مورد مطالعه بالاتر از حد استاندارد خروجي مصوب سازمان حفاظت محيط زيست كشور بوده كه نشان از كاهش كارآيي حذف آلودگي توسط سيستم هاي تصفيه فاضلاب در اين گونه مراكز درماني مي باشد. بنابراين، بازنگري اساسي جهت بهبود كارآيي اين نوع از تصفيه خانه ها در زمينه هاي طراحي، بهره برداري و نگهداري ضرورت دارد.


تصفيه خانه آب وفاضلاب و طراحي تأسيسات
استخدامي بهداشت محيط
دانلود مقالات بهداشت محيط آب و فاضلاب وموادغذايي و ...
دانلود نرم افزار بهداشت محيط آب و فاضلاب
تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
كتابخانه بهداشت محيط و بانك مقالات بهداشت محيط
دانلود كتا بهاي بهداشت محيط اندرويد قابل نصب روي موبايل
آلودگي هوا
دانلود آيين نامه بهداشت محيط و بهداشت مسكن و گزارش كار كارآموزي
بهداشت مواد غذايي ومجوز هاي بهداشتي مواد غذايي
ورود به دنياي بهداشت حرفه اي
بهداشت محيط ومبارزه با حيوانات موذي و ناقلين
بهداشت محيط در بيمارستان
مواد زائد
بيماريهاي منتقله از راه محيط
آزمايشات آب و فاضلاب
آب و فاضلاب
بهداشت محيط در حوادث وبلايا


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۱۶:۲۶ توسط:محمدي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :